Informatie over Stargazer

Wat is Stargazer?

Stargazer is een recessief gen (recessief is als een rattenslang maar 1 kopie van het gen heeft, wat je dan ook niet aan de buitenkant kan zien) dat, wanneer de slang er 2 kopieën van heeft, neurologische problemen veroorzaakt. Dit uit zich in het ongecontroleerd draaien van het hoofd, wat ook in het filmpje van een Italiaanse kweker hieronder te zien is. Als deze dieren op hun rug worden gelegd kunnen ze vaak ook niet meer (goed) op hun buik terecht komen uit zichzelf. Hoewel deze slangen (meestal) niet doodgaan aan de aandoening is het uiteraard geen leuk bestaan voor het diertje. Daarom is het van belang om het gen zo weinig mogelijk te verspreiden.

Waar komt Stargazer vandaan?

Stargazer werd oorspronkelijk ontdekt in een Sunkissed-lijn. Om deze reden worden met name Sunkissed dieren en hun broertjes en zusjes door verantwoordelijke kwekers getest op het gen. Dragers worden vervolgens niet meer ingezet voor de kweek (tenzij ze weer als testers gebruikt worden om andere dieren te testen op Stargazer). Diverse kwekers komen er nu ook achter dat het gen zich in Okeetee-lijnen bevind en steeds meer kwekers testen ook deze lijnen op Stargazer.

Doordat dit gen eerst niet bekend was zijn er al vele dieren gekweekt en ook gekruist met niet Sunkissed of Okeetee dieren. Dit wil zeggen dat het dus al veel verder verspreid kan zijn dan men weet. Als dit niet snel aangepakt wordt zal het alleen nog maar verder verspreiden en daarom is het belangrijk dat we de handen ineen slaan en elkaar helpen om dit te voorkomen.

Hoe wordt er op Stargazer getest?

Helaas is het op dit moment alleen mogelijk om dieren te testen op Stargazer door ze met een bekende Stargazer of heterozygoot (draagt 1 kopie mee) Stargazer te kweken. Als uit deze verparingen dan Stargazer baby’s komen is het dier helaas heterozygoot voor Stargazer. Als er geen Stargazers uitkomen, kan een percentage worden uitgerekend van de kans dat de geteste ouder Stargazer vrij is. Klik hier voor de schema’s voor het uitrekenen van de percentages van de testen.

Alle kleintjes uit zo’n testverparing die niet verder worden gebruikt voor tests worden geëuthanaseerd of opgevoerd aan slangetende reptielen.

Wat kan ik er aan doen om te helpen?

Als je een Sunkissed of Okeetee dier (of een dier uit deze lijnen) koopt, koop deze dan van een betrouwbare kweker die getest heeft op Stargazer. Als een kweker dit gedaan heeft kan diegene jou ook vertellen hoeveel % Stargazer vrij dit dier (of de ouders) getest zijn, dit kan NOOIT 100% zijn!

Mocht je zelf kweken en ongeteste Sunkissed of Okeetee dieren hebben, test deze dan zelf met een bewezen (heterozygoot) Stargazer dier! Vraag desnoods hulp van andere kwekers als je er zelf niet uit komt. Klik hier voor de schema’s voor het uitrekenen van de percentages van de testen.

DNA test in ontwikkeling

Een aantal jaren geleden hebben we als hobbyisten een groot geldbedrag ingezameld om een universiteit onderzoek te laten doen naar het Stargazer gen. Hun doel is om vast te stellen waar dat Stargazer gen precies zit en hoe daar makkelijk op getest kan worden. Uiteindelijk is het doel om een test te ontwerpen die je makkelijk even bij de dierenarts kan laten doen. Zo kunnen we met (vrijwel) 100% zekerheid zeggen dat een dier Stargazer-vrij is en zo deze aandoening uit de hobby weren.

Voor het onderzoek zijn de onderzoekers nog op zoek naar vervellingen van bekende Stargazers of heterozygoot Stargazers. Kun je bijdragen of ken je iemand die kan bijdragen. Neem dan contact op met Adam Clarke van ProCorns

Meer informatie

Nederlandse info

Informatiepost van Johan (Specialcorns)

Engelse info

Informatie van Procorns
Forum op Iansvivarium
Facebook Groep: Corn Snake Stargazer Test Research
Facebook Groep: The Stargazer Gene